โครงการอบรมให้ความรู้บุคลากรด้านการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม 26 พฤษภาคม2557IMG_1689.JPG

IMG_1691.JPG

IMG_1692.JPG

IMG_1693.JPG

IMG_1695.JPG

IMG_1698.JPG

IMG_1701.JPG

IMG_1706.JPG

IMG_1709.JPG

IMG_1711.JPG

IMG_1714.JPG

IMG_1716.JPG

IMG_1718.JPG

IMG_1724.JPG

IMG_1725.JPG

IMG_1727.JPG

IMG_1728.JPG

IMG_1729.JPG

IMG_1743.JPG

IMG_1746.JPG

IMG_1749.JPG

IMG_1753.JPG

IMG_1755.JPG

IMG_1757.JPG

IMG_1762.JPG

IMG_1763.JPG

IMG_1764.JPG

IMG_1766.JPG

IMG_1775.JPG

IMG_1781.JPG

IMG_1784.JPG

IMG_1785.JPG

IMG_1789.JPG