โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมและพัฒนางานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา วันพุธ ที่ 7 ตุลาคม 2558DSC_0456.JPG

DSC_0459.JPG

DSC_0461.JPG

DSC_0463.JPG

DSC_0465.JPG

DSC_0467.JPG

DSC_0468.JPG

DSC_0470.JPG

DSC_0473.JPG

DSC_0476.JPG

DSC_0479.JPG

DSC_0480.JPG

DSC_0482.JPG

DSC_0484.JPG

DSC_0486.JPG

DSC_0494.JPG

DSC_0499.JPG

DSC_0504.JPG

DSC_0556.JPG