โครงการอาชีวะบริการซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ตามาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็ก ของรัฐบาล ปีงบประมาณ 2559 ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม - 22 พฤศจิกายน 2558 เฉพาะวันเสาร์อาทิตย์ ณ ตำบลกระโพ ตำบลบัวโคก ตำบลโพนครกDSC_2882.JPG

DSC_2889.JPG

DSC_2908.JPG

DSC_2914.JPG

DSC_2917.JPG

DSC_2919.JPG

DSC_2930.JPG

DSC_2937.JPG

DSC_2982.JPG

DSC_2993.JPG

DSC_3039.JPG

DSC_3051.JPG

DSC_3057.JPG

DSC_3063.JPG

DSC_3068.JPG