นางวรรณภา พ่วงกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม พร้อมด้วยครู อาจารย์ และนักเรียน นักศึกษา ชมรมลูกเสือวิสามัญ ร่วมถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557



0002.jpg

0003.jpg

0004.jpg

0005.jpg

0006.jpg

0007.jpg

0008.jpg

0009.jpg

0010.jpg