งานเลี้ยงส่ง รองฯจักรกริช โพธิ์อุดม ต้อนรับ ครูถวิล ว่องไว ณ วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม 6 ตุลาคม 2557DSC_0017.JPG

DSC_0018.JPG

DSC_0022.JPG

DSC_0024.JPG

DSC_0025.JPG

DSC_0027.JPG

DSC_0030.JPG

DSC_0033.JPG

DSC_0035.JPG

DSC_0038.JPG

DSC_0039.JPG

DSC_0041.JPG

DSC_0043.JPG

DSC_0047.JPG

DSC_0053.JPG

DSC_0059.JPG

DSC_0062.JPG

DSC_0064.JPG

DSC_0067.JPG

DSC_0080.JPG

DSC_0081.JPG

DSC_0093.JPG

DSC_0103.JPG

DSC_0106.JPG

DSC_0109.JPG

DSC_0114.JPG

DSC_0116.JPG

DSC_0118.JPG

DSC_0120.JPG

DSC_0122.JPG

DSC_0123.JPG

DSC_0127.JPG

DSC_0130.JPG

DSC_0133.JPG

DSC_0135.JPG

DSC_0136.JPG

DSC_0138.JPG

DSC_0139.JPG

DSC_0142.JPG

DSC_0143.JPG

DSC_0145.JPG

DSC_0148.JPG

DSC_0149.JPG

DSC_0151.JPG

DSC_0153.JPG

DSC_0155.JPG

DSC_0158.JPG

DSC_0159.JPG

DSC_0161.JPG

DSC_0162.JPG

DSC_0164.JPG

DSC_0167.JPG

DSC_0170.JPG

DSC_0173.JPG

DSC_0175.JPG

DSC_0177.JPG

DSC_0178.JPG

DSC_0181.JPG

DSC_0182.JPG

DSC_0185.JPG

DSC_0187.JPG

DSC_0189.JPG

DSC_0191.JPG

DSC_0193.JPG

DSC_0195.JPG

DSC_0197.JPG

DSC_0199.JPG

DSC_0201.JPG

DSC_0204.JPG

DSC_0208.JPG

DSC_0214.JPG

DSC_0216.JPG

DSC_0218.JPG

DSC_0222.JPG

DSC_0225.JPG

DSC_0231.JPG

DSC_0239.JPG

DSC_0241.JPG

DSC_0253.JPG

DSC_0260.JPG

DSC_0265.JPG

DSC_0282.JPG

DSC_0287.JPG

DSC_0291.JPG

DSC_0300.JPG

DSC_0302.JPG

DSC_0305.JPG

DSC_0309.JPG

DSC_0314.JPG

DSC_0317.JPG

DSC_0318.JPG