ลือกตั้งนายกองค์การนักธุรกิจในอนาคตแห่งประเทศไทยและนายกองค์การช่างเทคนิคในอนาคตแห่งประเทศไทยหน่วยวิทยาลัยการอาชีพท่าตูมDSCF3868.JPG

DSCF3869.JPG

DSCF3871.JPG

DSCF3874.JPG

DSCF3875.JPG

DSCF3878.JPG

DSCF3879.JPG

DSCF3881.JPG

DSCF3883.JPG

DSCF3884.JPG

DSCF3886.JPG

DSCF3887.JPG

DSCF3894.JPG

DSCF3895.JPG

DSCF3896.JPG

DSCF3898.JPG

DSCF3899.JPG

DSCF3900.JPG