โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการชมรม และคณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 10 มิถุนายน 2558 ณ วิทยาลัยการอาชีพท่าตูDSC_3907.JPG

DSC_3910.JPG

DSC_3913.JPG

DSC_3915.JPG

DSC_3928.JPG

DSC_3939.JPG

DSC_3953.JPG

DSC_3964.JPG

DSC_3969.JPG