โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพ เรื่อง เส้นทางบัญชีสู่อาเซียน วันพฤหัสบดี ที่ 15 มกราคม พ.ศ.2558 โดยแผนกวิชาการบัญชี ณ หอประชุม วิทยาลัยการอาชีพท่าตูมDSC_7861.JPG

DSC_7886.JPG

DSC_7902.JPG

DSC_7910.JPG

DSC_7912.JPG

DSC_7922.JPG

DSC_7934.JPG

DSC_7944.JPG

DSC_7951.JPG

DSC_7966.JPG

DSC_7967.JPG