โครงการวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ วันพุธ ที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ วิทยาลัยการอาชีพท่าตูมDSC_7185.JPG

DSC_7214.JPG

DSC_7219.JPG

DSC_7223.JPG

DSC_7230.JPG

DSC_7238.JPG

DSC_7277.JPG

DSC_7280.JPG

DSC_7291.JPG

DSC_7297.JPG

DSC_7311.JPG

DSC_7316.JPG

DSC_7325.JPG

DSC_7338.JPG

DSC_7342.JPG

DSC_7356.JPG

DSC_7357.JPG

DSC_7384.JPG