วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ๑กรกฎาคม ๒๕๕๘ กองลูกเสือวิสามัญ ณ วิทยาลัยการอาชีพท่าตูมDSC_5565.JPG

DSC_5568.JPG

DSC_5579.JPG

DSC_5601.JPG

DSC_5637.JPG

DSC_5645.JPG

DSC_5663.JPG

DSC_5699.JPG

DSC_5727.JPG

DSC_5743.JPG

DSC_5748.JPG

DSC_5753.JPG