โครงการวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา2557 วันที่ 17 กรกฎาคม 2557 วิทยาลัยการอาชีพท่าตูมDSCF4611.JPG

DSCF4613.JPG

DSCF4615.JPG

DSCF4617.JPG

DSCF4619.JPG

DSCF4623.JPG

DSCF4630.JPG

DSCF4641.JPG

DSCF4642.JPG

DSCF4646.JPG

DSCF4659.JPG

DSCF4660.JPG

DSCF4661.JPG

DSCF4667.JPG

DSCF4670.JPG

DSCF4681.JPG

DSCF4685.JPG

DSCF4707.JPG

DSCF4719.JPG

DSCF4720.JPG

DSCF4723.JPG

DSCF4728.JPG

DSCF4731.JPG

DSCF4737.JPG

DSCF4741.JPG

DSCF4743.JPG

DSCF4746.JPG

DSCF4747.JPG

DSCF4752.JPG

DSCF4755.JPG

DSCF4758.JPG