โครงการทำบุญแผนกวิชาบัญชี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ วันพุธ ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ อาคาร ๒ ชั้น ๒ วิทยาลัยการอาชีพท่าตูมDSC_5826.JPG

DSC_5837.JPG

DSC_5843.JPG

DSC_5845.JPG

DSC_5869.JPG

DSC_5874.JPG

DSC_5881.JPG

DSC_5885.JPG