โครงการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ต้อนรับปีใหม่ 2559 ณ ด้านล่างอาคาร 2 วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม วันพุธ ที่ 6 มกราคม 2559 งานกิจกรรมฯ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา001.JPG

002.JPG

003.JPG

004.JPG

005.JPG

006.JPG

007.JPG

008.JPG

009.JPG

010.JPG

011.JPG

012.JPG

013.JPG