ประชุมเตรียมความพร้อมจัดการศึกษา ทวิภาคี เรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษา-มัธยมศึกษาตอนปลาย 6 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุมอาคารบ้านช้าง วิทยาลัยการอาชีพท่าตูมDSC_2513.JPG

DSC_2523.JPG

DSC_2531.JPG

DSC_2538.JPG

DSC_2547.JPG

DSC_2549.JPG

DSC_2563.JPG

DSC_2565.JPG

DSC_2568.JPG

DSC_2572.JPG

DSC_2582.JPG

DSC_2595.JPG

DSC_2606.JPG

DSC_2623.JPG