งานเลี้ยงต้อนรับและแสดงความยินดี รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม 17 มีนาคม 2557DSCF2005 (Medium).JPG

DSCF2008 (Medium).JPG

DSCF2009 (Medium).JPG

DSCF2014 (Medium).JPG

DSCF2017 (Medium).JPG

DSCF2019 (Medium).JPG

DSCF2022 (Medium).JPG

DSCF2027 (Medium).JPG

DSCF2029 (Medium).JPG

DSCF2031 (Medium).JPG

DSCF2034 (Medium).JPG

DSCF2036 (Medium).JPG

DSCF2039 (Medium).JPG

DSCF2041 (Medium).JPG

DSCF2044 (Medium).JPG

DSCF2051 (Medium).JPG

DSCF2052 (Medium).JPG

DSCF2054 (Medium).JPG

DSCF2057 (Medium).JPG

DSCF2058 (Medium).JPG

DSCF2059 (Medium).JPG

DSCF2061 (Medium).JPG

DSCF2063 (Medium).JPG

DSCF2064 (Medium).JPG

DSCF2066 (Medium).JPG

DSCF2067 (Medium).JPG

DSCF2068 (Medium).JPG

DSCF2071 (Medium).JPG

DSCF2072 (Medium).JPG

DSCF2074 (Medium).JPG

DSCF2077 (Medium).JPG

DSCF2079 (Medium).JPG

DSCF2081 (Medium).JPG

DSCF2082 (Medium).JPG

DSCF2083 (Medium).JPG

DSCF2084 (Medium).JPG

DSCF2085 (Medium).JPG

DSCF2087 (Medium).JPG

DSCF2089 (Medium).JPG

DSCF2091 (Medium).JPG

DSCF2093 (Medium).JPG

DSCF2100 (Medium).JPG

DSCF2102 (Medium).JPG

DSCF2104 (Medium).JPG

DSCF2106 (Medium).JPG

DSCF2108 (Medium).JPG

DSCF2112 (Medium).JPG

DSCF2115 (Medium).JPG