ตรวจสุขภาพ และสารเสพติดนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 รอบที่ 2 วันพฤหัสบดี ที่ 3 ธันวาคม 2558DSC_4038.JPG

DSC_4044.JPG

DSC_4045.JPG

DSC_4048.JPG

DSC_4051.JPG

DSC_4056.JPG

DSC_4062.JPG

DSC_4064.JPG