โครงการจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 เทิดไท้พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน วันศุกร์ ที่ 4 ธันวาคม 2558 ณ วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม001.JPG

002.JPG

003.JPG

004.JPG

005.JPG

006.JPG

007.JPG

008.JPG

009.JPG

010.JPG

011.JPG

012.JPG

013.JPG

014.JPG

015.JPG

016.JPG