วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล พระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในส่วนภูมิภาค วันพุธ ที่ 16 ธันวาคม 2558 ณ วัดปทุมทอง001.jpg

002.JPG

003.JPG

004.JPG

005.JPG

006.JPG

007.JPG

008.JPG

009.JPG

010.jpg

011.JPG

012.JPG