พิธีไหว้ครูประจำปี2557วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม วันที่ 12 มิถุนายน 2557DSCF3980.jpg

DSCF3981.JPG

DSCF3984.JPG

DSCF3985.JPG

DSCF3986.JPG

DSCF3992.JPG

DSCF3997.JPG

DSCF4002.JPG

DSCF4004.JPG

DSCF4007.JPG

DSCF4012.JPG

DSCF4019.JPG

DSCF4023.JPG

DSCF4025.JPG

DSCF4026.JPG

DSCF4027.JPG

DSCF4034.JPG

DSCF4036.JPG

DSCF4040.JPG

DSCF4042.JPG

DSCF4045.JPG

DSCF4046.JPG

DSCF4047.JPG

DSCF4050.JPG

DSCF4054.JPG

DSCF4056.JPG

DSCF4059.JPG

DSCF4061.JPG

DSCF4062.JPG

DSCF4065.JPG

DSCF4067.JPG

DSCF4069.JPG

DSCF4070.JPG

DSCF4081.JPG

DSCF4090.JPG

DSCF4095.JPG

DSCF4098.JPG

DSCF4122.JPG

DSCF4129.JPG

DSCF4136.JPG

DSCF4141.JPG

DSCF4151.JPG

DSCF4153.JPG

DSCF4156.JPG

DSCF4158.JPG

DSCF4159.JPG

DSCF4161.JPG

DSCF4164.JPG

DSCF4167.JPG

DSCF4179.JPG

DSCF4182.JPG

DSCF4185.JPG

DSCF4189.JPG

DSCF4194.JPG

DSCF4196.JPG

DSCF4198.JPG

DSCF4200.JPG

DSCF4202.JPG

DSCF4207.JPG

DSCF4219.JPG

DSCF4229.JPG

DSCF4242.JPG

DSCF4249.JPG

DSCF4250.JPG

DSCF4251.JPG

DSCF4252.JPG

DSCF4253.JPG

DSCF4254.JPG

DSCF4255.JPG

DSCF4256.JPG

DSCF4257.JPG

DSCF4258.JPG

DSCF4259.JPG

DSCF4260.JPG

DSCF4261.JPG

DSCF4262.JPG

DSCF4264.JPG

DSCF4265.JPG

DSCF4266.JPG

DSCF4268.JPG

DSCF4269.JPG

DSCF4275.JPG

DSCF4281.JPG

DSCF4284.JPG

DSCF4289.JPG

DSCF4290.JPG

DSCF4291.JPG

DSCF4293.JPG

DSCF4298.JPG

DSCF4300.JPG

DSCF4302.JPG

DSCF4305.JPG

DSCF4306.JPG

DSCF4309.JPG

DSCF4320.JPG

DSCF4321.JPG

DSCF4330.JPG

DSCF4331.JPG

DSCF4339.JPG

DSCF4342.JPG

DSCF4346.JPG

DSCF4361.JPG

DSCF4362.JPG

DSCF4367.JPG

DSCF4371.JPG

DSCF4373.JPG

DSCF4378.JPG