พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ วิทยาลัยการอาชีพท่าตูมDSC_3979.JPG

DSC_4042.JPG

DSC_4053.JPG

DSC_4061.JPG

DSC_4116.JPG

DSC_4170.JPG

DSC_4175.JPG

DSC_4188.JPG

DSC_4204.JPG

DSC_4211.JPG

DSC_4219.JPG

DSC_4294.JPG

DSC_4327.JPG

DSC_4369.JPG

DSC_4399.JPG

DSC_4410.JPG

DSC_4456.JPG

DSC_4461.JPG

DSC_4465.JPG

DSC_4469.JPG

DSC_4481.JPG

DSC_4510.JPG

DSC_4528.JPG

DSC_4530.JPG