นางวรรณภา พ่วงกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ และวันชาติไทย ประจำปี ๒๕๕๗DSC_5401.JPG

DSC_5415.JPG

DSC_5435.JPG

DSC_5436.JPG

DSC_5444.JPG

DSC_5464.JPG

DSC_5466.JPG

DSC_5471.JPG

DSC_5480.JPG

DSC_5496.JPG

DSC_5502.JPG

DSC_5513.JPG

DSC_5529.JPG

DSC_5533.JPG

DSC_5538.JPG

DSC_5565.JPG

DSC_5567.JPG

DSC_5571.JPG

DSC_5583.JPG

DSC_5594.JPG

DSC_5596.JPG

DSC_5599.JPG

DSC_5604.JPG

DSC_5606.JPG

DSC_5607.JPG

DSC_5636.JPG

DSC_5637.JPG

DSC_5639.JPG

DSC_5645.JPG

DSC_5650.JPG

DSC_5651.JPG

DSC_5654.JPG

DSC_5662.JPG

DSC_5664.JPG

DSC_5665.JPG

DSC_5668.JPG

DSC_5671.JPG

DSC_5682.JPG

DSC_5687.JPG

DSC_5690.JPG

DSC_5691.JPG

DSC_5694.JPG

DSC_5700.JPG

DSC_5703.JPG

DSC_5715.JPG