พิธียกเสาเอก เสาโท อาคารเรียนปฏิบัติการ ตึกสูง 4 ชั้น วิทยาลัยการอาชีพท่าตูมในวันที่ 17 กรกฎาคม 2557001.jpg

002.jpg

003.jpg

004.jpg

005.jpg