โครงการ Zero Accident อุบัติเหตุเป็นศูนย์เริ่มที่ตัวคุณ ณ ห้องประชุม อาคาร 3 ชั้น 2 และ ลานกิจกรรมหน้าแผนกวิชาช่างยนต์ วันพฤหัสบดี ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2558 ชมรมวิชาชีพช่างยนต์ แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยการอาชีพท่าตูมDSC_7455.JPG

DSC_7475.JPG

DSC_7479.JPG

DSC_7482.JPG

DSC_7484.JPG

DSC_7506.JPG

DSC_7509.JPG

DSC_7510.JPG

DSC_7521.JPG

DSC_7539.JPG

DSC_7543.JPG

DSC_7547.JPG

DSC_7573.JPG

DSC_7591.JPG