วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม ยินดีต้อนรับ ท่านผู้อำนวยการ ศิริวรรณ วงศ์วิลา และครูสุเมธ ถูกจิตต์ ด้วยความยินดียิ่ง วันจันทร์ ที่ 14 พฤศจิกายน 255900001.JPG

00002.JPG

00003.JPG

00004.JPG

00005.JPG

00006.JPG

00007.JPG

00008.JPG

00009.JPG

00010.JPG

00011.JPG

00012.JPG

00013.JPG

00014.JPG