คณะผู้บริหาร คณะครูบุคลากร และนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม มอบดอกไม้แสดงความยินดี กับท่าน ผอ.วรรณภา พ่วงกุล รองฯยงค์ ราศรีเฟื่อง และครูจตุภูมิ ปัญญาเอก ที่ได้รับคำสั่งไปปฏิบัติราชการ0001.JPG

0002.JPG

0003.JPG

0004.JPG

0005.JPG

0006.JPG

0007.JPG

0008.JPG

0009.JPG

0010.JPG

0011.JPG

0012.JPG

0013.JPG

0014.JPG

0015.JPG

0016.JPG

0017.JPG

0018.JPG

0019.JPG

0020.JPG