ชมรมวิชาชีพบัญชี ดำเนินโครงการบัญชีอาสาปลูกป่าถวายแม่ของแผ่นดิน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถ วันอาทิตย์ ที่ 14 สิงหาคม 25590001.jpg

0002.jpg

0003.jpg

0004.jpg

0005.jpg

0006.jpg

0007.jpg

0008.jpg