แผนกวิชาการบัญชี ดำเนินโครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2559 (คิดต้นทุนการทอเสื่อกก บ้านโพนยาง) วันอาทิตย์ ที่ 14 สิงหาคม 2559 ณ บ้านโพนยาง ตำบลโพนครก อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร0001.jpg

0002.jpg

0003.jpg

0004.jpg

0005.jpg

0006.jpg

0007.jpg

0008.jpg