งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม ได้จัดพิธีลงนามความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนระบบทวิศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่าง วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม กับ โรงเรียนลานทรายพิทยาคม วันศุกร์ ที่ 24 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 ณ ห้องประชุมอาคาร 3 ชั้น 2 วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม001.JPG

002.JPG

003.JPG

004.JPG

005.JPG

006.JPG

007.JPG

008.JPG

009.JPG

010.JPG