พิธีเปิดโครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพศุนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center   ) ประจำปีงบประมาณ 2559 วันศุกร์ ที่ 3 มิถุนายน 2559 ณ บริเวณหน้าอาคาร 2001.JPG

002.JPG

003.JPG

004.JPG

005.JPG

006.JPG

007.JPG

008.JPG