พิธีเปิดโครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix It Center ปีงบประมาณ 2559 ระหว่าง วันที่ 21-24 มีนาคม 2559 โดยมีพิธีเปิด วันศุกร์ ที่ 18 มีนาคม 2559001.JPG

002.JPG

003.JPG

004.JPG

005.JPG

006.JPG

007.JPG

008.JPG

009.JPG

010.JPG

011.JPG

012.JPG

013.JPG

014.JPG