โครงการ Good Bye Senior party บัญชีลั้นลา ประจำปีการศึกษา 2558 วันพุธ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 ณ บริเวณหน้าอาคารพนมดิน ชมรมวิช่ชีพบัญชี ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา001.JPG

002.JPG

003.JPG

004.JPG

005.JPG

006.jpg

007.JPG

008.JPG

009.JPG

010.JPG

011.JPG

012.JPG

013.JPG

014.JPG

015.JPG

016.jpg

017.jpg