โครงการประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การประกวดกิจกรรมองค์การวิชาชีพ และการแข่งขันทักษะวิชาชีพ วันพฤหัสบดี ที่ 17 พฤศจิกายน 255900001.JPG

00002.JPG

00003.JPG

00004.JPG

00005.JPG

00006.JPG

00007.JPG

00008.JPG

00009.JPG

00010.JPG

00011.JPG

00012.JPG

00013.JPG

00014.JPG