การแข่งขันกีฬาสีสายสัมพันธ์ ครั้งที่ 22 วันที่ 23-30 มิถุนายน 2559 ณ วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม0001.JPG

0002.JPG

0003.JPG

0004.JPG

0005.JPG

0006.JPG

0007.JPG

0008.JPG

0009.JPG

0010.JPG

0011.JPG

0012.JPG

0013.JPG

0014.JPG

0015.JPG

0016.JPG

0017.JPG

0018.JPG

0019.JPG

0020.JPG

0021.JPG

0022.JPG