โครงการเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม ประจำปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 23-24 มกราคม 2559 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม ชมรมลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม001.JPG

002.JPG

003.JPG

004.JPG

005.JPG

006.JPG

007.JPG

008.JPG

009.JPG

010.JPG

011.JPG

012.JPG

013.JPG

014.JPG

015.JPG

016.jpg

017.jpg

018.JPG

019.JPG

020.JPG

021.JPG

022.JPG