โครงการพิธีรับเข้าเป็นตรียมวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2559 16 มิถุนายน 2559 ณ กองลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม001.JPG

002.JPG

003.JPG

004.JPG

005.JPG

006.JPG

007.JPG

008.JPG