งานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 ณ หอประชุมอำเภอท่าตูม0001.jpg

0002.JPG

0003.JPG

0004.jpg

0005.JPG

0006.JPG

0007.JPG

0008.JPG

0009.JPG

0010.JPG