โครงการปัจฉิมนิเทศ ติดตามผู้สำเร็จการศึกษานัดพบแรงงาน วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 งานแนะแนว ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม001.JPG

002.JPG

003.JPG

004.JPG

005.JPG

006.JPG

007.JPG

008.JPG

009.JPG

010.JPG

011.JPG

012.JPG

013.JPG

014.JPG