โครงการปัจฉิมนิเทศ ติดตามผู้สำเร็จการศึกษานัดพบแรงงาน วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 งานแนะแนว ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม/010.JPG

Previous | Home | Next