ประชุมผู้ปกครองและกล่าวคำปฏิญาณตน เนื่องในสัปดาห์วันครู ครั้งที่ 60 พ.ศ.2559 วันพฤหัสบดี ที่ 21 มกราคม 2559 ณ วิทยาลัยการอาชีพท่าตู



001.JPG

002.JPG

003.JPG

004.JPG

005.JPG

006.jpg

007.JPG

008.JPG