โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 วันพฤหัสบดี ที่ 2 มิถุนายน 2559 ณ หอประชุมอาคาร 1 วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม0001.JPG

0002.JPG

0003.JPG

0004.JPG

0005.jpg

0006.jpg

0007.JPG

0008.JPG

0009.JPG

0010.JPG