โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ระดับชั้น ปวส.1 ประจำปีการศึกษา 2559 วันเสาร์ ที่ 4 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมอาคาร 3 ชั้น 2 วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม0001.JPG

0002.JPG

0003.JPG

0004.JPG

0005.JPG

0006.JPG

0007.JPG

0008.JPG

0009.JPG

0010.JPG