โครงการปฐมนิเทศนักเรียนและพิธีลงนามความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนระบบทวิศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวิทยาลัยการอาชีพท่าตูมกับโรงเรียนลานทรายพิทยาคม วันพฤหัสบดี ที่ 19 พฤษภาคม 25590001.JPG

0002.JPG

0003.JPG

0004.JPG

0005.JPG

0006.JPG

0007.JPG

0008.JPG