พิธีถวายบังคมและวางพวงมาลาสักการะ พระบรมรูปเนื่องในวันปิยมหาราช วันที่ 23 ตุลาคม 2559 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์0001.jpg

0002.jpg

0003.JPG

0004.JPG

0005.JPG

0006.JPG

0007.JPG

0008.JPG

0009.JPG

0010.JPG