งานกิจกรรมฯ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ดำเนินโครงการ "รวมพลังแห่งความภักดี" งานรวมพลังเพื่อเป็นการแสดงความอาลัยน้อมถวาย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ปฏิญาณตนเพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันอังคาร ที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ณ บริเวณหน้าเสาธง วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม00001.JPG

00002.JPG

00003.JPG

00004.JPG

00005.JPG

00006.JPG

00007.jpg

00008.JPG

00009.JPG

00010.JPG