โครงการอาชีวอาสา ตรวจรถก่อนใช้ เดินทางปลอดภัย เทศกาลสงกรานต์ 2559 วันจันทร์ ที่ 11 เมษายน 2559ณ บริเวณปั้ม ปตท.ปิโตรเลียม ท่าตูม001.JPG

002.JPG

003.JPG

004.JPG

005.JPG

006.JPG

007.JPG

008.JPG

009.JPG

010.JPG

011.JPG

012.JPG

035.JPG

043.JPG

600.jpg