โครงการล้างส้วมพร้อมกันรับวันสงกรานต์ สืบสานประเพณี สรงน้ำพระและรดน้ำดำหัว ประจำปีการศึกษา 2559 วันจันทร์ ที่ 11 เมษายน 2559001.JPG

002.JPG

003.JPG

004.JPG

005.JPG

006.JPG

007.JPG

008.JPG

009.JPG

010.JPG

011.JPG

012.JPG

013.JPG

014.JPG

015.JPG

016.JPG

017.JPG

018.JPG

019.JPG

020.JPG