โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพ เรื่อง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบัญชีภาษีอากร วันพฤหัสบดี ที่ 14 มกราคม 2559 ณ หอประชุม อาคาร 1 วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม001.JPG

002.JPG

003.JPG

004-1.JPG

004.JPG

005.JPG

006.JPG

007.JPG

008.JPG

009.JPG

010.JPG

011.JPG