โครงการสัมมนา นักเรียน นักศึกษากลับจากฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพฝึกอาชีพ ภาคเรียน ที่ 2 ปีการศึกษา 2558 วันพฤหัสบดี ที่ 26 พฤษภาคม 2559 ณ หอประชุมอาคาร 1 วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม001.JPG

002.JPG

003.JPG

004.JPG

005.JPG

006.JPG

007.JPG

008.JPG