โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับสถานศึกษา 24 พฤศจิกายน 2559 วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม00001.JPG

00002.JPG

00003.JPG

00004.JPG

00005.JPG

00006.JPG

00007.JPG

00008.JPG

00009.JPG

00010.JPG

00011.JPG

00012.JPG