โครงการวันสถาปนา คณะลูกเสือแห่งชาติ ปีการศึกษา 2559 วันศุกร์ ที่ 1 กรกฎาคม 2559 ณ กองลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม001.JPG

002.JPG

003.JPG

004.JPG

005.JPG

006.JPG

007.JPG

008.JPG